Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Een ‘Teach-Out’ over fake news

In het weekend van 21 april organiseerde de University of Michigan een Teach-Out over Fake News, Facts and Alternative Facts.

De Teach-Out bleek meer te zijn dan alleen een korte MOOC (online cursus). Het was niet alleen gericht op het overdragen van kennis, maar wilde vooral een discussie op gang brengen. Een Teach-Out grijpt terug naar de Teach-Ins van de jaren ’60: events van enkele dagen over een belangrijk, complex thema uit de politieke actualiteit, zoals destijds de Vietnam oorlog. Met Teach-Outs richt de University of Michigan zich nu weer op actuele maatschappelijke thema’s. Maar nu wil ze niet alleen de mensen op haar eigen campus, maar een nog veel breder publiek bereiken. Aan deze Teach-Out namen mensen deel uit 130 landen.

De University of Michigan vindt het nieuws en de invloed van fake news en alternative facts zo’n belangrijk thema omdat burgers in een democratie zich door nieuws informeren en een mening vormen over wat er speelt, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid. En het nieuws geeft politici een beeld van wat het volk wil, stelde Josh Pasek, een van de docenten.

Josh Pasek, Brian Weeks en Will Potter schetsten in enkele videocolleges een theoretisch kader: hoe weet je of iets waar is (welke soorten bewijs bestaan er), welke soorten onjuist nieuws bestaan er (van satire tot bewust misleidende informatie), hoe herken je onjuiste informatie… De videocolleges werden afgewisseld met een aantal interviews met journalisten die tevens gastdocent zijn aan de UM over hoe zij informatie zoeken en selecteren.

Interessant vond ik bijvoorbeeld de psychologische mechanismen waarmee we als nieuwsconsument onszelf onbewust dwarszitten, zoals cognitive bias (de neiging om mensen die op ons lijken meer te geloven) en het backfire effect (als je iets hoort dat tegen je mening ingaat, verwerp je die nieuwe info soms en wordt je oude overtuiging nog sterker). De MOOC werd afgesloten met de aansporing om je eigen nieuwsconsumptie een week kritisch tegen het licht te houden met behulp van deze “10 Questions for Evaluating Media” handout.

Ik vind het idee achter Teach-Outs interessant. Het kan een manier zijn om een discussie op gang te brengen die gevoed wordt door wetenschappelijke kennis. Of dat ook echt werkt kan ik moeilijk beoordelen. Voor mijzelf gaat een discussie op deze manier niet echt leven. Zelf gebruik ik online cursussen liever als een boek, ik lees, bekijk en beluister ze, maar krijg niet het gevoel dat ik deel uitmaak van een klas of een groep. Daar heb ik ook geen behoefte aan.

Inhoudelijk vond ik het boeiend. Op de grote lijnen hoorde ik niet veel nieuws, maar het was interessant om de informatie gestructureerd te bekijken, met hier en daar wat nieuws of in een prikkelende combinatie. Jammer was wel dat alleen Amerikaanse media aan bod kwamen.

In het weekend van 5 mei is de volgende Teach-Out van de UM: Stand up for Science: Practical Approaches to Discussing Science that Matters en later volgt er nog een over Obamacare. Kijk hier voor de geplande events.

Be Sociable, Share!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

© 2011 TU Delft