Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in oktober 2015

Een interview: meer dan vragen beantwoorden

Deel 3 in mijn serietje met mediatips voor spinoffs van de TU Delft en andere geïnteresseerden.

Een interview is meer dan het beantwoorden van vragen, het kan een kans zijn om je verhaal te vertellen. Dan moet je je wel goed voorbereiden.

1. Wat je moet doen vóór je een interview toezegt
Als je een persbericht hebt uitgestuurd, wil je natuurlijk graag de media te woord staan, maar soms word je door een journalist gebeld zonder dat je weet wat de aanleiding is. Wil je dat interview dan wel geven? Begin niet zomaar aan een interview. Als je het goed voorbereid, kun je er meer uit halen.
Stel eerst zelf enkele vragen als je een interviewverzoek krijgt:
– Naar aanleiding waarvan belt de journalist?
– Voor welk medium werkt de journalist?
– Waarom belt de journalist (achtergrondinformatie, interview)?
– Wanneer wordt een item geplaatst/uitgezonden?
– Wanneer, waar, hoe laat zou interview plaats moeten vinden?
– Telefonisch of een bezoek?
– Wie wordt er nog meer geïnterviewd?
– Contactgegevens journalist

2. Voorbereiding interview
– Bedenk wie van je bedrijf het beste geïnterviewd kan worden. Is het voor TV of radio, bedenk dan wie het best overkomt op de camera, wie heeft de beste stem, wie formuleert het meest kernachtig?
– Kan je verhaal in beeld gebracht worden (TV/radio?). Heb je zelf beelden die je kan aanbieden?
– Waar wil je het interview laten plaatsvinden? Welke omgeving ondersteunt je verhaal? (maar voorkom ook afleidingen)
– Formuleer je 2 of 3 kernboodschappen: wat wil je in ieder geval gezegd hebben?
– Bepaal de 5 W’s (wie, wat, waar, wanneer en waarom)
– Bedenk aansprekende voorbeelden/vergelijkingen
– Zijn er lastige vragen die de journalist kan stellen? Wat kun je daarop antwoorden?
– Oefen eventueel met bekenden

Mic

 

3. Het interview
Grijp vragen aan om je eigen verhaal (je kernboodschappen) te vertellen, ook al vraagt de journalist er niet naar. Meestal is een journalist op zoek naar een goed verhaal en geeft het niet als je niet helemaal op de vraag antwoordt. Als je hem (of eigenlijk de radioluisteraar/TV kijker) maar boeit. Je kan bijvoorbeeld een vraag kort beantwoorden en dan doorpraten: “maar weet je wat ik hier vooral zo boeiend aan vind?…” (en dan volgt jouw verhaal).
Wees zo concreet mogelijk en gebruik woorden die een beeld oproepen.
Kies je eigen woorden en vermijd het ontkennen van negatieve termen, bijvoorbeeld “Het is hier helemaal geen rotzooitje…”.

4. Niet tevreden…
Spreek voor je aan een interview begint even af of je de tekst mag lezen en corrigeren op feitelijke onjuistheden voor die wordt gepubliceerd. De meeste journalisten vinden het prima dat je even meekijkt of alles klopt, maar het blijft hun verhaal, dus zij bepalen hoe ze het opschrijven. Vind je een tekst eigenlijk echt niet zo goed, beperkt je dan tot het aangeven van de 2 of 3 grootste onjuistheden.
Zie je pas na publicatie dat er fouten in een online publicatie staan, probeer die dan nog recht te laten zetten. Rectificatie van een gedrukt stuk heeft niet veel zin, maar online wil je graag dat het klopt ‘voor het archief’.

5. Copyright op knipsels
Wil je een leuk artikel op je website plaatsen? Vraag dan eerst even toestemming aan de journalist of uitgever, er zit immers copyright op het verhaal. Dieplinken naar een artikel op hun website mag natuurlijk altijd.

Meer weten?
Er zijn talloze bronnen voor tips over het geven van een goed interview. Ik noem er twee: The ultimate media interview checklist en Mr mediatraining. Michel’s blog heeft ook nog de nodige tips uit de mediatrainingen van de TU Delft.

In dit serietje met mediatips voor spinoffs, schreef ik eerder Een persbericht en andere manieren om in de krant te komen en Tips voor een persbericht.

© 2011 TU Delft